Cv-ketel in de kelder

Een verwarmingsketel kan heel wat plaats innemen, zeker de vloermodellen. De vraag is dus of je de CV-ketel in de kelder kan plaatsen. Wat zijn hierbij de eventuele aandachtspunten?

CV-ketel in de kelder: de gevaren van ontploffing en een gaslek

Ondanks dat de kelder de ideale plaats voor je CV-ketel lijkt, denken velen onder ons dat een cv-ketel in de kelder plaatsen gevaarlijk is. Vooral het gevaar voor ontploffing houdt de mensen bezig. Dit is echter ten onrechte. De tijd dat CV-ketels ontploffen ligt al tientallen jaren achter ons. Alle CV-ketels zijn beveiligd tegen oververhitting of brand.

Ben je echter ook bang voor een gaslek? Dit is dan wel terecht!

Je zal dan ook best een gasdetector in de kelder laten plaatsen als je CV-ketel op aardgas werkt. Voor je verwarmingsketel zal een gaslek dan sowieso geen probleem zijn want de gaslekdetector zal een magneetklep aansturen die de toevoer direct stopt.

TIP: de gasdetectie dient volledig onafhankelijk van de CV-ketel werken

CV-ketel: de kelder kan onderlopen en vochtigheid

In sommige gevallen is je kelder niet goed bestand tegen vocht. Een vochtige kelder is een gevaar voor je ketel in die vorm dat de CV-ketel een veel korter leven zal beschoren zijn dan standaard 20 tot 30 jaar. Roest en inwerking van vocht op de elektronica is reëel en een ware nachtmerrie.

Ook als er een overstroming, lek of hevige regenval is, bestaat de kans dat de CV-ketel deels onder water komt. Op dat moment valt de volledige CV-ketel sowieso stil maar bestaat de kans ook dat er onherroepelijke schade aan de ketel komt.

Ook een teveel aan grondwater dat door de keldermuur sijpelt kan voor enkele cm water zorgen dus als je de CV-ketel in de kelder plaatst, zet deze dan tenminste op een betonnen sokkel.

Een verwarmingsketel in de kelder? Enkel met een gesloten circuit

Een CV-ketel heeft luchttoevoer nodig om een goede verbranding van aardgas of mazout te kunnen hebben. Ook dienen de rookgassen goed afgevoerd worden. Veel cv-ketels halen hun luchttoevoer uit de ruimte waar ze staan. Dit is geen probleem als deze ruimte een goede luchtcirculatie / ventilatie heeft. Een kelder daarentegen heeft meestal weinig of geen luchtcirculatie.

Om dit probleem op te lossen dient je CV-ketel gebruik te maken van een gesloten circuit. Dit betekend dat de CV-ketel haar luchttoevoer via een leiding van buitenaf haalt. Ook de rookgassen worden via een andere leiding naar buiten gestuwd. Dit principe van luchtaanvoer en gasafvoer noemt men een CV-ketel met gesloten circuit.

CV-ketel in de kelder: gas of mazout?

Er zijn geen wettelijke bepalingen rond de plaatsing van een CV-ketel. Wel zijn er enkele normen waar je best rekening met houdt. Je installateur kent deze en volgt deze nauwgezet op. Ook je keuze tussen aardgas of mazout is vrij. Er is geen enkel probleem zolang de toevoer vlot en veilig kan gebeuren.

Nieuwe CV-ketel plaatsen?

Vergelijk hier de prijzen via één offerte-aanvraag. Start uw offerte