Mazoutketel vervangen door nieuwe gasketel

Veel mensen kiezen voor een aardgasketel als het tijd wordt om hun oude mazoutketel te vervangen. Lees hier waar je op let als je een oude mazoutketel vervangt door een nieuwe ketel op gas.

Wat heb je nodig als je een oude mazoutketel vervangt door een gasketel?

Als je overschakelt van een mazoutketel naar een gasketel moet je eerst een aansluiting nemen op het gasnet. Ligt er reeds een gasleiding in de straat dan kan je snel een aansluiting vragen bij je distributienetbeheerder.

Het gedeelte van de gasleiding dat op de openbare weg ligt, wordt bekostigd door de distributienetbeheerder en is dus gratis beschikbaar voor jou. Het gedeelte van de aansluiting op je perceel moet je wel zelf plaatsen en betalen. Je installateur van de aardgasketel neemt dit zeker voor zijn rekening al moet je weten dat dit niet op dezelfde dag kan gebeuren als de installatie van je gasketel.

Ligt er nog geen aardgas in je straat, dan kan je eventueel opteren voor de plaatsing van een boven- of ondergrondse propaangastank.

Wat verandert er aan je centrale verwarming?

Eigenlijk niets. De gasketel kan eenvoudig worden aangesloten op het circuit waar de oude mazoutketel was op aangesloten. Misschien is het wel de moment om enkele onderdelen te vervangen of aan een grondige inspectie te onderwerpen zoals:

  • oude radiatoren vervangen;
  • oude leidingen vervangen / controleren; ( lekken, knellingen, opstoppingen,... )
  • thermostaat en kranen herbekijken;
  • ...

Misschien is dit wel het ideale moment om een ruimte te voorzien met vloerverwarming of een andere LTV ( lage temperatuurverwarming ) zoals LT-convectoren. LTV verbruikt veel minder energie en is onderhoudsvriendelijker. We vergeten bijna te zeggen dat je er ook ongelooflijk veel plaats met bespaart.

Wat met je oude mazoutketel

Als je geen mazout meer verbruikt, kan je maar beter de ongebruikte mazouttank verwijderen. Heb je daar geen budget voor dan moet je de tank sowieso buiten gebruik stellen.

Buiten gebruik stellen van je oude mazouttank doe je door deze volledig leeg te maken en te laten reinigen. Als je dit niet doet, kan er verontreiniging van je grond (bodem) komen en dan heb je aardig wat problemen: hoge kosten en misschien kan je de eigendom niet direct verkopen.

Om de mazouttank te reinigen doe je beroep op een reinigingsfirma  gespecialiseerd in tanksanering en tankreiniging, ook wel saneringsfirma’s genoemd. Hun erkenningsnummer bestaat uit de letters ‘SV’ en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00088 of SV12345). Betreft het een ondergrondse mazouttank dan is een certificaat verplicht. Bij een bovengrondse mazouttank is het aan te raden een certificaat te vragen van de reiniging. Op het certificaat staat de naam en erkenningsnummer van de technicus. Reken op een kost tussen € 500 tot € 750 voor een tankreiniging.

Opgelet: heb je een ondergrondse mazouttank definitief buiten werking gesteld? Dan moet je deze mazouttank naast reinigen ook laten verwijderen of laten opvullen met zand.

Nieuwe CV-ketel plaatsen?

Vergelijk hier de prijzen via één offerte-aanvraag. Start uw offerte